ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ

Σκανάρισμα εγγράφων (document scanning)

Σκανάρισμα κειμένων, εικόνων και φωτογραφιών ασπρόμαυρων και έγχρωμων. Αποθήκευση σε ψηφιακή μορφή σε αρχεία PDF, JPG. Αξιόπιστη μετατροπή PDF σε Word. 

Σκανάρισμα κειμένων σε επεξεργάσιμη μορφή (OCR)

Σκανάρισμα κειμένων ασπρόμαυρων και έγχρωμων και μετατροπή σε επεξεργάσιμο κείμενο σε ποικίλες μορφές όπως Word, Excel, Powerpoint. Μπορούν να αναγνωριστούν κείμενα σε 186 γλώσσες. Μπορούν να αναγνωριστούν επικεφαλίδες, υποσέλιδα, αριθμοί σελίδων, πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, μορφοποίηση κειμένου, πίνακες περιεχομένων, καθώς και χρωματιστό κείμενο.

Σκανάρισμα και αποθήκευση ή αποστολή (scan and send)

Τα σκαναρισμένα έγγραφά σας μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή και αποθηκεύονται σε flash key, cd, dvd. Εναλλακτικά μπορούμε να τα αποστείλουμε και σε διεύθυνση e-mail ή fax.

Χάρτινο Καράβι Σκαναρίσματα
Χάρτινο Καράβι σκαναρίσμα
Χαρτινο Καράβι decoration image

Pin It on Pinterest